Varkenshouderij De Boschhoeve

Over Varkenshouderij De Boschhoeve

Wij zijn Bea en Antoon Bosch. Samen met onze vier zoons wonen we op een varkensbedrijf in Horssen. Onze zoon Mark werkt volop mee in het bedrijf. Onze andere drie zoons, Robert, Rick en Ivo helpen een handje mee als het nodig is.

Op ons bedrijf houden we zo’n 600 zeugen. Deze zeugen krijgen een paar keer per jaar biggen, die we op een leeftijd van 10 weken weer verkopen aan een vleesvarkenshouder.

We runnen ons bedrijf op duurzame wijze: Zo maken we gebruik van groene energie en zaaien we de akkerranden van ons land in met bloemenmengsels. Vlinders, bijen, hommels en andere insecten komen op deze bloemen af. Deze insecten zijn vervolgens weer belangrijk voor de weidevogels.

Op ons bedrijf ontvangen we jaarlijks heel wat leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. Basisschoolleerlingen maken hierdoor kennis met het boerenleven en ontdekken waar hun voedel vandaan komt. Leerlingen uit het middelbaar onderwijs moeten echt leren meewerken op de boerderij.

Ook hebben we sinds de zomer van 2018 een gezellig terras, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie of thee met huisgemaakte taart.

We vinden het belangrijk om verbinding te leggen met de maatschappij, om mensen te laten zien wat we doen. We zijn trots op ons bedrijf, dat we met ons gezin runnen, en dat dragen we graag uit. Daarom doen we mee met Boert Bewust!

Bijzonderheden

Neem eens een kijkje op onze website: www.bijonsbee.nl. Via deze website kun je allerlei leuke arrangementen bekijken en boeken op ons bedrijf!

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit