Welkom op de website van Maas en Waal

Varkenshouderij De Boschhoeve

Wij zijn de familie Bosch en hebben een varkensbedrijf in Horssen. In 1990 hebben wij, Bea en Toon, het bedrijf overgenomen van de ouders van Toon. De ouders van Toon hadden hier een gemengd bedrijf met varkens, koeien, kippen en fruit. Na de overname zijn wij volledig overgestapt op varkens. Onze zoon Mark werkt volop mee in het bedrijf en hij is de vierde generatie die het bedrijf gaat voortzetten. Onze andere drie zoons, Robert, Rick en Ivo helpen een handje mee als het nodig is.

Op ons bedrijf houden we zo’n 600 zeugen. Deze zeugen krijgen een paar keer per jaar biggen, die we op een leeftijd van 10 weken weer verkopen aan een vleesvarkenshouder.

We runnen ons bedrijf op duurzame wijze: Zo maken we gebruik van groene energie en zaaien we de akkerranden van ons land in met bloemenmengsels. Vlinders, bijen, hommels en andere insecten komen op deze bloemen af. Deze insecten zijn vervolgens weer belangrijk voor de weidevogels.

Wij willen graag open en transparant bedrijf zijn. Daarom ontvangen wij jaarlijks heel wat leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs op ons bedrijf. Basisschoolleerlingen maken hierdoor kennis met het boerenleven en ontdekken waar hun voedsel vandaan komt. Leerlingen uit het middelbaar onderwijs moeten echt leren meewerken op de boerderij.

Ook hebben we sinds de zomer van 2018 een gezellig terras, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie of thee met huisgemaakte taart.

We vinden het belangrijk om verbinding te leggen met de maatschappij, om mensen te laten zien wat we doen. We zijn trots op ons bedrijf, dat we met ons gezin runnen, en dat dragen we graag uit. Daarom doen we mee met Boert Bewust!

Varkenshouderij De Boschhoeve

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Varkenshouderrij De Boschhoeve is zeer actief op maatschappelijk gebied. Onder andere door: het boerderijterras, de ontvangst- en educatie ruimte, ontvangen van bassischool en middelbare school leerlingen en het organiseren en meedoen aan open dagen.

  • Voldoen aan de eisen om geurhinder te voorkomen. Door middel van luchtwassystemen in de stal en schuine wanden in de melkput draagt Varkenshouderij de Boschhoeve bij aan het beperken van ammoniakemissie en fijnstof.

  • De zonnepanelen leveren heel wat energie op. 1/3 van de opgewekte energie is voor eigen gebruiken en de rest wordt terug geleverd.

  • Aangezien Varkenshouderij De Boschhoeve een Beter Leven keurmerk heeft hebben de dieren meer bewegingsruimte, blijven ze langer bij de zeug en is er extra ‘speelgoed’ in de stal aanwezig.

  • Om de gezondheid van de varkens te waarborgen is er een hygiëne protocol en een duidelijke scheiding tussen de schone en vuile weg. De stal is niet zomaar te betreden zonder goede hygiëne.

  • De natuur, vogels en insecten kunnen volop haar gang gaan op de boerderij. De bloeiende akkerranden, nestmogelijkheden voor uilen en de samenwerking met een natuurbeherende partij draagt hier aan bij.

  • Een net en verzorgd bedrijf.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners