Welkom op de website van Maas en Waal

Verploegen Melkvee VOF

Wij zijn Herbert en Annelies Verploegen. Samen met onze kinderen runnen wij een melkveebedrijf in Winssen. Op het bedrijf houden we ongeveer 139 melkkoeien. De kalfjes die later op ons bedrijf als melkkoe gebruikt worden, groeien op bij een andere boer.

Die keuze hebben we bewust gemaakt, zodat we alle aandacht kunnen richting op de melkkoeien.

Onlangs hebben we de ligboxen in de stal vernieuwd, waarbij we ruim aandacht besteed hebben aan veel ruimte en comfort voor de koeien. We vinden het belangrijk dat de koeien zich goed voelen en gezond zijn. Ons antibioticagebruik is zeer laag, het gebruik ligt ongeveer de helft onder de norm waaraan we moeten voldoen.

In de stal vind je koeborstels waar de koeien zich kunnen laten borstelen. Er hangen ventilatoren die zorgen voor een aangenaam klimaat. Onze melkkoeien komen alleen in de wei als ze droogstaan (met zwangerschapsverlof zijn), voor de rest houden we de koeien op stal. Zo kunnen we ze de beste zorg geven en het beste voer geven dat ze nodig hebben om melk van te produceren.

We doen mee met Boert Bewust omdat we het belangrijk vinden om verbinding te zoeken met de maatschappij, te laten zien hoe we met onze dieren omgaan en waar het voedsel voor de consument vandaan komt. We willen graag waardering voor het voedsel dat we produceren, en dat zoeken we door transparant te zijn over ons bedrijf.

Verploegen Melkvee VOF

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Jaarlijks is er een opendag op het bedrijf van familie Verploegen. Deze opendagen worden vaak gecombineerd met een leuke workshop ‘koeschilderen’ voor kinderen. Ook worden er regelmatig schoolklassen of bestuursleden van de gemeente ontvangen voor een rondleiding. Familie Verploegen zeer regelmatig betrokken bij activiteiten van Boert Bewust.

  • Op het gebied van Milieu scoort  Melkveebedrijf Verploegen diverse punten. Verploegen is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat zij over voldoende gras en maïsland beschikt om de koeien te voeren. Ruwvoer hoeft dus niet aangekocht en elders geproduceerd te worden. Tevens zijn er voldoende akkers en grasland om de mest op het eigen bedrijf kwijt te kunnen. Tevens zijn er maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan.

  • Op meerdere vlakken wordt op het melkveebedrijf van familie Verploegen rekening gehouden met besparing van Energie. De warmte die de melk afgeeft wordt gebruikt om water te verwarmen wat elders op het bedrijf gebruikt kan worden. Dit heet warmteterugwinning. Een voorkoeler zorgt voor een zo laag mogelijk energieverbruik door de melk alvast af te koelen voordat deze in de melktank komt. De melktank hoeft hierdoor minder hard te koelen. Er zit een frequentieregelaar op de melkpomp, deze zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt.

  • Bij familie Verploegen hebben de ligboxen een groter formaat dan wettelijk gevraagd wordt. Door het grotere formaat kunnen de koeien makkelijker gaan liggen en is er minder kans op lichamelijke schade. Daarnaast zijn de ligplekken voorzien van een dikke laag diepstrooisel waardoor de koeien zacht kunnen liggen. Voor koeien die een kalfje krijgen is een speciale afkalfruimte beschikbaar voorzien van een dikke laag stro.

  • Drie sterren voor het onderdeel Diergezondheid. Op het bedrijf van familie Verploegen worden zeer weinig medicijnen gebruikt. Voor een goede hygiene van de klauwen van de koeien, schuift een automatische mestschuif meerdere keren per dag de roosters schoon. Er worden geen koeien van buitenaf aan gekocht, alle dieren die in de stal lopen zijn geboren op het eigen bedrijf. Dit voorkomt ziekte insleep van buiten.

  • Op en rondom het bedrijf is veel aandacht voor Natuur. Zo zijn er diverse struiken bij het bedrijf waar vogels kunnen schuilen en nestelen. De boerenzwaluw nestelt jaarlijks in de stal en schuur op het bedrijf. Op de akkers en weilanden van het bedrijf wordt ruige mest gestrooid. Strootjes en takjes die hier tussen zitten worden door weidevogels gebruikt als nestmateriaal.

  • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf en de uitstraling van het bedrijf. De hoog drachtige koeien kunnen in het voorjaar en de zomer de wei in. Dit zorgt voor een mooi plaatje.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners