Welkom op de website van Maas en Waal

Vleesveehouderij Lam

Vleesveehouderij Lam is gestart als hobbybedrijf. Deze hobby is in 1988 uitgegroeid tot een volwaardig vleesveebedrijf. Het bedrijf wordt gerund door Ad en Anneke Lam. Het bedrijf telt jaarrond ongeveer 240 dieren, zowel mannelijke als vrouwelijke runderen.

Op het bedrijf is veel aandacht voor dierenwelzijn en gezondheid. De dieren worden gehouden in ruime strohokken. In de zomer lopen de dieren buiten in de wei. De stromest van het bedrijf vormt een waardevol bemestingsproduct voor fruittelers in de omgeving.

Ad en Anneke Lam hebben veel aandacht voor de omgeving. De ondernemers laten het bedrijf graag zien en vertellen daarbij over de manier waarop de runderen gehouden en verzorgd worden. Ad: ‘wij zijn trots op ons bedrijf en produceren kwaliteitsvlees. Onze dieren hebben een goed leven gehad’.

Vleesveehouderij Lam

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op afspraak is iedereen welkom. Stallen zijn open, maar niet vrij toegankelijk. Daarnaast komen er slagers langs met hun personeel en klanten om te kijken waar hun voedsel vandaan komt.

  • Dubbele riolering 2017 aangebracht voor de erfafspoeling.

  • Weinig stroomverbruik door weidegang van april t/m oktober.

  • Gedeeltelijk dakisolatie bij de helft van de stal. Natuurlijke ventilatie.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners