Welkom op de website van Maas en Waal

6 februari 2018

Samenwerken voor succesvol Boert Bewust

In vijf jaar tijd zijn er drie succesvolle Boert Bewust streken opgestart. Stichting Boert Bewust coördineert en faciliteert de streken. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan landelijke uitbreiding. Voorzitter Lisanne Oskam geeft een update van de stand van zaken.

In 2017 zat Boert Bewust zeker niet stil, ook al merkten buitenstaanders daar niet altijd wat van. De Stichting schreef een projectplan, haalde financiering binnen en bereidde voor dat nieuwe streken kunnen aanhaken. Ook werden twee nieuwe stuurgroepleden aangetrokken; Kees van Dijk en Wilma de Rooij. Volgens Lisanne gaat deze gedegen voorbereiding zijn vruchten afwerpen. “We hebben duidelijk in beeld wie we zijn, wat we willen en welk verhaal we naar buiten willen brengen. In 2018 kunnen we gaan oogsten en zullen de mensen veel meer van ons gaan merken!”

Terugblik

Met deelname aan Boert Bewust laten boeren en tuinders zien wat er gebeurt in de land- en tuinbouwsectoren, werken ze tegelijkertijd aan ontwikkelingsruimte en hun eigen ondernemerschap. De overkoepelende stichting heeft het afgelopen jaar veel geleerd van deelnemers uit de bestaande streken. Daardoor kan de stichting nu goed helpen bij het opstarten van nieuwe streken.

Inmiddels is de stichting van start met de uitvoering van een aantal activiteiten. Vanuit Boert Bewust bieden we onze deelnemers diverse trainingen aan. In de Vallei zijn er bijvoorbeeld huiskamerbijeenkomsten georganiseerd om te kijken waar Vallei Boert Bewust voor staat en in Salland zijn er (social)mediatrainingen aangeboden. Verder worden de certificeerders vanaf nu door de stichting aangestuurd zodat ze in alle gebieden aan de slag kunnen met de tweejaarlijks de (her)certificering van alle boeren en tuinders met het Boert Bewust bedrijfslabel.

Nieuwe streken

Alle streken zitten in een andere fase. Salland Boert en Eet Bewust, Vallei Boert Bewust en Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zijn al even bezig. Maar in de op te starten streken gebeurt ook al veel. Naar verwachting starten Vechtdal en Rijk van Nijmegen dit jaar nog als Boert Bewust streek en volgen op den duur IJsseldelta, de Achterhoek/Liemers en Rivierengebied.

Vooruitblik

‘In de streken zit de energie en dat is super, want in de streken moet het ook gebeuren.’ Maar er is ook de behoefte om Boert Bewust landelijk als merk te profileren. Daarom wil de stichting Boert Bewust op kaart zetten met een landelijke Boert Bewust evenement. Ook via social media laat Boert Bewust van zich horen. Door middel van filmpjes worden maatschappelijk lastige thema’s uitgelegd zoals verplichte weidegang of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Hierdoor werken we aan het vergroten van wederzijds begrip en betrokkenheid.’ Onlangs is een communicatieplan opgesteld in afstemming met de streekcoördinatoren waarin dergelijke acties gebundeld zijn. ‘Hier gaan deelnemers, partners en de samenleving veel van merken dit jaar.’

Aan de slag

Ondertussen kunnen deelnemers allemaal hun bijdrage blijven leveren. Daarbij is het voor jou als deelnemer belangrijk om dichtbij je zelf te blijven in wat je doet, volgens Lisanne. ‘Ga op je eigen manier in gesprek met je omgeving. Als je daarbij hulp kunt gebruiken, dan kan je aankloppen bij Stichting Boert Bewust. Maar ook als je goede ideeën hebt! Samen kijken we wat we ermee kunnen doen. Uiteindelijk is het wel aan jezelf. De overkoepelende stichting kan voor geld, kennisoverdracht en mensen zorgen, maar we kunnen Boert Bewust alleen tot een succes maken als het we het samen doen.’

Interesse?

Neem een kijkje op de nieuwe website. Alle informatie en alle streken zijn vanaf nu te vinden op één plek, namelijk www.boertbewust.nl. Ben je boer of tuinder en heb je interesse in deelname aan Boert Bewust? Meld je dan bij ons, want dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners